DYNAMA, z.s.

Projekty

Projekt je nástroj, který používáme pro naši práci nejčastěji. Je tomu tak proto, že témata, kterým se věnujeme, často souvisí s určitým problémem, na něž hledáme řešení. Jelikož toto je úkolem mladých lidí do projektu zapojených, jedná se o postupy inovativní, kreativní a multižánrové. Tento způsob práce se nám zatím daří financovat převážně z grantů evropských programů (např. Mládež v akci, nyní Erasmus+), českých nadací a donedávna i dotace města Brna. Zapojení mladí lidé se tak zároveň učí projektový proces a pokud o to někdo z nich projeví zájem, získá i zkušenost s projektovou administrací. Níže vám nabízíme podrobnější informace k aktuálnímu projektu. V části INSPIRACE si můžete prohlížet nejzásadnější výstupy naší práce (videa, animace, další zajímavé vizuály a metodické dokumenty). Pracovníci s mládeží, učitelé a lektoři jsou co nejsrdečněji zváni k jejich používání jako motivační či metodické pomůcky.

Zobrazit více/skrýt

Náš aktuální projekt


<b>EMPOWERING YOUTH TO BECOME SOCIAL INNOVATORS</b>
Název projektu:EMPOWERING YOUTH TO BECOME SOCIAL INNOVATORS
Datum trvání:1. 10. 2015 – 30. 6. 2017
Popis:

Projektem chceme mladým lidem mezi 15 - 19 lety dát prostor proměnit svůj kritický názor na fungování společnosti v okolí v něco jedinečného a zároveň užitečného. Chceme je podpořit, aby přišli s vlastní sociální inovací a pak zrealizovali alespoň první krok k tomu, co by v jejich očích mohlo fungovat lépe. Odvážné mládežníky jsme našli v Brně a v Tallinnu a v průběhu roku a půl je budeme doprovázet na jejich cestě k vlastnímu užitečnému činu. Projekt je podpořen grantem v programu Erasmus+ a jedná se o projekt partnerství mezi dvěma mládežnickými organizacemi, brněnským spolkem DYNAMA a tallinnským klubem Youth Club Active.

Výstupy:
 • Get inspired: videoblogové příspěvky obou týmů prezentující inspirativní momenty na cestě za sociální inovací
 • Story from around the corner: animace, které ukážou, jak chtějí členové týmu k sociální inovaci přistoupit
 • Social Innovation Cook Book: posty na FB projektu; ukazují jednotlivé kroky k cíli
 • Giant Peach: síť zainteresovaných partnerů podporujících rozvoj inovativního myšlení
 • Tutti Frutti: prezentace sociálních inovací a debata k tématu
 • www.innovatebrnotallinn: projektová webová stránka
 • Exhibit innovation: panel s vizualizacemi uskutečněných sociálních inovací
 • Innovation news: periodické newslettery informující o projektovém dění
Jak se zapojit:

Zajímá vás, co v projektu děláme? Lajkujte, komentujte a šiřte naše příspěvky na Facebooku a na blogu.

Chcete se přidat se svou inovací? Stát se partnery projektu? Podpořit nás jakkoliv jinak? Napište koordinátorce projektu, Anně Palacké na anna@dynama.org

Aktivity:
  Dokumenty:

   Innovate Brno, Tallinn and the World

   Tímto videem jsme vykopávali náš projekt zaměřený na sociální inovace. Kdo ze středoškoláků by v tomto slovním spojení, "sociální inovace", hledal možnost dát tvar svému nápadu a uskutečnit ho v podobě, která je pro mnohé užitečná? Práce na videu dala první odvážné dvojici (Estonka Adelina a Čech Tobiáš) možnost oslovit další mladé lidi v Brně a Tallinnu a motivovat je k tomu, aby se připojili.

   Graffiti

   We are a group of young people trying to make a difference through social innovation! This is one of the videos that describes what social innovation means to us.

   Love Story

   Tato animace zobrazuje princip, jak chtějí mladí lidé přistoupit ke své sociální inovaci. Český a estonský tým projektu Empowering Youth To Become Social Innovators totiž chce uskutečnit něco užitečného a hledá odpověď na otázku, jak na to.

   Partneři tohoto projektu

   DZSErasmus+

   ↑ Nahoru