DYNAMA, z.s.

O nás

Spolek DYNAMA vznikl, aby se vytvořilo zázemí pro práci s mladými lidmi mimo školu a mimo volnočasová centra. Šlo o to mít co největší prostor pro kreativitu a využití jejich, i našeho potenciálu. Je-li potřeba se vymezit a pojmenovat, co děláme v řeči aktuálního názvosloví a úřednického žargonu, řadíme naši činnost mezi neformální vzdělávání a zpravidla ji realizujeme formou projektu. A ano, pracujeme s takzvanými cílovými skupinami, tj. s lidmi, pro jejichž specifické potřeby se vytvářejí grantové programy (např. nevidomá mládež, mládež opouštějící ústavní péči, člověk s fyzickým hendikepem, mladí lidé z vyloučených lokalit). Nemáme však takovéto vyčleňováni rádi. Vždycky jsme svou činností lidi propojovali a specifickou potřebu jsme účelově nezvýrazňovali. Nejkrásnější na naši práci je společné dílo formované podněty, které často v běžném životě nedostanou prostor. To nejdůležitější pro nás je pracovat S NIMI, nikoli PRO NĚ.

Na těchto stránkách vám nabízíme INSPIRACI(nejzajímavější videa, animace a informace ke sdílení z českých i mezinárodních projektů), dále vhled do aktuálního PROJEKTU (chlubíme se, ale také věcně informujeme) a přehled o aktuálním dění. Vaše postřehy, doporučení a komentáře jsou pro nás vždy cenné a budeme za ně rádi. Můžete nás také podpořit nabídkou spolupráce. Rádi pro vás uděláme seminář na míru v oblasti neformálního vzdělávání a mezinárodních projektů s mládeží.

A tady je výroční zpráva s letokruhy v jedné větě: vznik v r. 2008, víc jak 10 mezinárodních projektů a zapojení se do evropské dobrovolné služby. Aktuálně směřujeme k založení sociálního podniku. Nejužší tým je tříčlenný. Pracujeme v Brně a jsme zakotveni ve střední Evropě.